Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 1500


यस संस्थाको लागितपशिलमा उल्लेख भएका निम्नलिखित पदमा कर्मचारीहरु (भाषणकलामा दक्ष, आफ्नै जिल्लामाबसी समाज सेवार विकाश गतिबिधिमासमन्वय गर्न रुचीभएका) आवश्यकता भएकोले 

Post: à¤œà¤¿à¤²à¥à¤²à¤¾ संयोजक

Requirements:

कृषि वैज्ञानिक

४० वर्ष ननाघेको

To Apply

इच्छुक व्यक्तिहरुले यही साउनमहिना भित्र आफ्नोबायोडाटा (१ पृष्ठकोमात्र) तलको इमेलठेगानामा पठाउनुहोला ।

Email: organicnepal077@gmail.com

 

 


Location : Kathmandu , Kathmandu
Category : Agriculture/ Forestry/ Fishing
Experience Level : Senoir Level
Offered Salary : Negotiable
Position : 77
Apply Before : 2020-Aug-16

Related Jobs


Jobs Not Found!