Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 1136


यस संस्थाको लागि तपशिलमा उल्लेख भएका निम्न लिखित पदमा कर्मचारीहरु (भाषणकलामा दक्ष, आफ्नै जिल्लामा बसी समाज सेवा र विकाश गतिबिधिमा समन्वय गर्न रुची भएका) आवश्यकता भएकोले 

Post: राष्ट्रिय संयोजक

Requirements:

राजनीतिशास्त्र विषय लिई स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत वा उत्तीर्ण 

३० वर्ष ननाघेको

To Apply

इच्छुक व्यक्तिहरुले यही साउन महिना भित्र आफ्नो बायोडाटा (१ पृष्ठको मात्र) तलको इमेल ठेगानामा पठाउनुहोला ।

Email: organicnepal077@gmail.com

 

 

 

 

 


Location : Kathmandu , Kathmandu
Category : Agriculture/ Forestry/ Fishing
Experience Level : Senoir Level
Offered Salary : Negotiable
Position : 1
Apply Before : 2020-Aug-16

Related Jobs


Jobs Not Found!