Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 588


परिवर्तनका लागि कार्यरत महिला समूह (वाच) गह सरकारी संस्थाको लागि तल उल्लेखित पदमा कर्मचारीहरको आवश्यकता भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपालि नामारिकहरुले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र वायोडाटा सहित आवेदन ईमेलमा पठाई दिनुहोला महिलालाई प्रथामिकता दिईनेछ|

Post:  लेखा सहायक

Requirements

विविएस पास 

सम्र्पक: 

वत्तिसपुतलि काठमाण्डौ फोन नं. ०१-४४८२६४४, १८५१०८६६१६,५८४७२५५६७५ 

ईमेल: watchftp@gmail.com


Location : Kathmandu , Kathmandu
Category : Accounting and Auditing Services
Experience Level : Senoir Level
Offered Salary : Negotiable
Position : 1
Apply Before : 2020-Aug-01

Related Jobs


Jobs Not Found!