Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 1607


यसअर्गानिक नेपाल संस्थाको लागिनिम्न कर्मचारी आवश्यकभएकोले इच्छुक व्यक्तिहरुले २०७७असार ३१ गतेभित्र आफ्नो बायोडाटासहित, नेपाललाई कसरीसमृद्ध र आत्मनिर्भरबनाउन सकिन्छ ? भन्ने५ (बढिमा पाँचपृष्ठको) रणनीतिक योजनासहित तलकोइमेल आईडी पठाउनुहोला । 

Post: भिजनरीलिडर 

Requirements:

स्नातकोत्तर (जुनसुकै बिषयमा),

 à¤‰à¤®à¥‡à¤°:२५ - ५५ वर्ष 

To Apply:

फोनः ८६२५७५५०३ 

Email: organicnepal077@gmail.com


Location : गौरीघाट, चाबहिल, , Kathmandu
Category : Admin
Experience Level : Senoir Level
Offered Salary : Negotiable
Position : 1
Apply Before : 2020-Aug-03

Related Jobs


Jobs Not Found!