Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 1370


सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सलिमिटेडकोशाखा तथाउपशाखा कार्यालयहरुकोलागि निम्नानुसारकोपदको लागिउजावान, सक्रिय तथा परिणाममुखिकर्मचारीकोआवश्यकता भएकोले बीमाक्षेत्रमा कार्यगर्न ईच्छुकनिम्न उल्लेखितयोग्यतापुगेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नोव्यक्तिगतविवरण, 

Post: à¤¶à¤¾à¤–ा à¤ªà¥à¤°à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤•

Requirements

न्यूनतम à¤¸à¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• à¤¤à¤¹ à¤‰à¤¤à¥à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤£ à¤—री à¤¬à¥€à¤®à¤¾ à¤µà¤¿à¤¤à¥à¤¤à¥€à¤¯ à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ à¤•à¤®à¥à¤¤à¥€à¤®à¤¾ १-२ à¤µà¤°à¥à¤·à¤•à¥‹ à¤•à¤¾à¤°à¥à¤¯ à¤…नुभव à¤­à¤à¤•à¥‹   उम्मेदवारहरुको à¤µà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯ à¤µà¤¿à¤•à¤¾à¤¸ क्षमताको à¤†à¤§à¤¾à¤°à¤®à¤¾à¤›à¤¨à¥‹à¤Ÿà¤—रिनेछ। à¤•à¤®à¥à¤ªà¤¨à¥€à¤•à¥‹ à¤µà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¤¿à¤• à¤ªà¥à¤°à¤—तिको à¤¸à¤¾à¤—ि à¤…भिकर्ता à¤¸à¤®à¥à¤œà¤¾à¤¸ à¤¸à¥ƒà¤œà¤¨à¤¾ à¤—र्ने à¤¤à¤¥à¤¾ à¤¸à¤œà¤¾à¤¨ à¤µà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ à¤—र्ने à¤œà¤¿à¤®à¥à¤®à¥‡à¤µà¤¾à¤°à¥€ à¤¦à¤¿à¤ˆà¤¨à¥‡à¤›à¥¤

To Apply

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, तथा काम गर्नचाहेकोकार्यालय खुलाई vacancy@sanimalife. com मा  à¤†à¤µà¥‡à¤¦à¤¨à¤—र्न आस्वानगरिन्छ।


Location : Kathmandu , Kathmandu
Category : Banking Jobs
Experience Level : Senoir Level
Offered Salary : Negotiable
Position : 1
Apply Before : 2020-Jul-30

Related Jobs


Jobs Not Found!