Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 1313


सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सलिमिटेडको शाखा तथाउपशाखा कार्यालयहरुको लागि निम्नानुसारकोपदको लागि उजावान, सक्रिय तथा परिणाममुखिकर्मचारीको आवश्यकता भएकोले बीमाक्षेत्रमा कार्य गर्न ईच्छुकनिम्न उल्लेखित योग्यतापुगेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नोव्यक्तिगत विवरण, 

Post:  à¤®à¤¾à¤°à¥à¤•à¥‡à¤Ÿà¤¿à¤™ à¤…फिसर 

Requirements

न्यूनतम à¤¸à¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• à¤¤à¤¹ à¤‰à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤£ à¤—री à¤¬à¥€à¤®à¤¾ à¤µà¤¿à¤¤à¥€à¤¯ à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ à¤¯à¤®à¥à¤¤à¥€à¤®à¤¾ १ à¤µà¤°à¥à¤·à¤•à¥‹ à¤•à¤¾à¤°à¥à¤¯ à¤…नुभव à¤­à¤à¤•à¥‹ à¥¤ à¤®à¤¾à¤Ÿà¤¾à¤•à¥‹ à¤…नुभव à¤­à¤à¤•à¥‹à¤²à¤¾à¤ˆ à¤—्रास्यता à¤¦à¤¿à¤ˆà¤¨à¥‡à¤› 

उम्मेदवारहरुको à¤µà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯ à¤µà¤¿à¤•à¤¾à¤¸ à¤•à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾à¤•à¥‹ à¤†à¤§à¤¾à¤°à¤®à¤¾ à¤›à¤¨à¥‹à¤Ÿ à¤—रिनेछ 

अभिकता à¤¸à¤žà¥à¤œà¤¾à¤² à¤¸à¥ƒà¤œà¤¨à¤¾ à¤¤à¤¥à¤¾ à¤¸à¤¹à¤¾à¤¯à¤¤à¤¾ à¤®à¤¾à¤°à¥à¤«à¤¤ à¤•à¤®à¥à¤ªà¤¨à¥€à¤•à¥‹ à¤µà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¤¿à¤• à¤ªà¥à¤°à¤—तिको à¤œà¤¿à¤®à¥à¤®à¥‡à¤µà¤¾à¤°à¥€ à¤¦à¤¿à¤‡à¤¨à¥‡à¤› à¥¤ 

To Apply

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, तथा काम गर्नचाहेको कार्यालय खुलाई vacancy@sanimalife. com मा मिति२०७०१५ सांभको ५:००बजे भित्रमा आवेदनगर्न आस्वान गरिन्छ।

 

 

 


Location : Kathmandu , Kathmandu
Category : Sales and Marketing
Experience Level : Senoir Level
Offered Salary : Negotiable
Position : 1
Apply Before : 2020-Jul-30

Related Jobs


Jobs Not Found!