Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 788


सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सलिमिटेडको शाखा तथाउपशाखा कार्यालयहरुको लागि निम्नानुसारकोपदको लागि उजावान, सक्रिय तथा परिणाममुखिकर्मचारीको आवश्यकता भएकोले बीमाक्षेत्रमा कार्य गर्न ईच्छुकनिम्न उल्लेखित योग्यतापुगेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नोव्यक्तिगत विवरण, 

Post:  मार्केटिङ अफिसर 

Requirements

न्यूनतम स्नातक तह उतिर्ण गरी बीमा वितीय क्षेत्रमा यम्तीमा १ वर्षको कार्य अनुभव भएको । माटाको अनुभव भएकोलाई ग्रास्यता दिईनेछ 

उम्मेदवारहरुको व्यवसाय विकास क्षमताको आधारमा छनोट गरिनेछ 

अभिकता सञ्जाल सृजना तथा सहायता मार्फत कम्पनीको व्यवसायिक प्रगतिको जिम्मेवारी दिइनेछ । 

To Apply

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, तथा काम गर्नचाहेको कार्यालय खुलाई vacancy@sanimalife. com मा मिति२०७०१५ सांभको ५:००बजे भित्रमा आवेदनगर्न आस्वान गरिन्छ।

 

 

 


Location : Kathmandu , Kathmandu
Category : Sales and Marketing
Experience Level : Senoir Level
Offered Salary : Negotiable
Position : 1
Apply Before : 2020-Jul-30

Related Jobs


Jobs Not Found!